Berlingske om Frihed og forbud

Frihed og forbud (b.dk)

---

Avisen b.dk har bragt en masse artikler som omhandler legalisering af primært cannabis på det sidste. Nu mener redaktionen åbenbart, at det er på tide at skrive noget officielt.

Til gengæld kan man modsat have den opfattelse, at et frit hashmarked vil få flere unge til at ryge endnu mere hash, end de gør i forvejen. Og dermed sende endnu flere ud i et skadeligt hashmisbrug. Og at argumenterne imod en legalisering dermed er stærkere end for. Den klare holdning indtager denne avis. Hash skal ikke frigives.

Det er legalisering fører til merforbrug-hypotesen. En hypotese vi allerede har set næmere på før, igen og igen. Man kan læse om emnet her.

Kort fortalt, så tyder empirisk data ikke på at en legalisering vil føre til en stor stigning i cannabisforbruget. Lande rundt omkring i verden har forskellige love om det, men der er ingen tydelig sammenhæng mellem dekriminalisering, eller legalisering, og et større forbrug. Tværtimod hvis man sammenligner Danmark og Holland.

Deres konklusion "Og at argumenterne imod en legalisering dermed er stærkere end for." følger ikke af præmisserne. Hvis vi nu antager at cannabislegalisering fører til merforbrug. Og at noget af det merforbrug fører til et misbrug af cannahis. Følger det så, at argumenterne mod legalisering er stærkere end for? Nej. Det er elementær logik at den konklusion ikke følger. En sådan konklusion kan kun følge hvis man har set på samtlige argumenter for og mod legalisering af cannabis. Det er helt muligt at andre argumenter for en legalisering vejer tungere end legalisering til mere misbrug-argumentet. Som vi har set igen og igen på siden her, så er de andre argumenter meget stærkere.

Men der fremkommer også med jævne mellemrum principielle argumenter for en legalisering af hash. Nemlig det argument, at staten slet ikke skal blande sig i, hvad borgerne indtager eller i øvrigt foretager sig, når blot det ikke skader andre end den enkelte borger selv. Argumentet er på sin vis smukt og beundringsværdigt, men i praksis er det en form for liberal idealisme, der ikke har nogen gang i virkeligheden. For realiteten er, at vi har en stat, der blander sig i borgernes hverdag. Diskussionen burde snarere dreje sig om, i hvor stort omfang det bør finde sted, og om kontrollen med handlinger, der egentlig hører privatsfæren til, er ved at tage overhånd. For det er tilfældet, og det er et problem. [min emfase]

b.dk laver her en logisk fejlslutning ved navn <appeal to nature>. Deres argument er:

1. Vi har en stat, der blander sig i hvad borgerne indtager eller i øvrigt foretager sig, når blot det ikke skader andre end den enkelte borger selv.

Ergo, 2. Vi bør have en stat, der blander sig i hvad borgerne indtager eller i øvrigt foretager sig, når blot det ikke skader andre end den enkelte borger selv.

Jeg ser ikke nogen anden mere plausibel tolkning. Det er tydeligvis en fejlslutning. Hvad der er tilfældet lige nu fortæller ikke umiddelbart en noget om, hvad der bør være tilfældet. Faktisk, så hvis det var sandt, så ville al samfundsændring være moralsk forkastelig. En holdning ikke engang medlemmer af Konservative har, på trods af at man ud fra deres navn skulle forvente, at de gerne ville bevare samfundet som det er.

Et af de områder, hvor lovgivningen er blevet strammet allermest, er i forhold til rygning. Næste område synes at være alkohollovgivningen, hvor flere og flere politikere, tilskyndet af sundhedsapostler og kommissioner, bliver tilskyndet til at indføre nye forbud og restriktioner for at regulere borgernes adfærd. Nogle gange med fuld ret og rimelige begrundelser. Således er kernen i de seneste års rygelovgivning i orden. Rygning skader ikke alene rygeren, men også andre via passiv rygning. Derfor er det i orden at forbyde rygning mange steder i det offentlige rum. Til gengæld er grænsen nået, når f.eks. kommuner helt forbyder medarbejdere at ryge i arbejdstiden, også selv om det sker udenfor og uden at genere nogen.

Disse skader må siges at være minimale når man taler om forbud mod rygning udenfor, fx ved busstoppesteder. I øvrigt, så har folk som lige har røget stadig røg i lungerne når de går indenfor igen. Derfor vil de i teorien udsætte andre for en minimal passiv rygning effekt. Skal vi så også forbyde folk at ryge udenfor? Eller blot forbyde dem, at ryge udenfor og gå ind bagefter igen med det samme? Hvor går grænsen for minimale negative påvirkninger?

Hvad angår alkohol er lovgivningen i Danmark relativt fri. Grundopfattelsen hos mange forbudskritikere er, at der ikke er nogen grund til stramninger her, fordi alkohol modsat rygning ikke skader andre. Argumentet er noget vrøvl. Alkohol skaber social og menneskelig ulykke for mange andre end den, der har et problem. Det må være på sin plads at påpege, uden at det dermed betyder, at adgangen til alkohol skal strammes voldsomt, eller priserne flerdobles via drakoniske nye afgifter.

En noget underlig dobbelt standard. Alkohol er beviseligt meget mere skadeligt end cannabis. Så hvorfor vil b.dk ikke have flere drakoniske forbud og begrænsninger mod alkohol?

Forbud er grundlæggende ikke vejen frem, hvis man ønsker ansvarlige borgere. Men intet er sort-hvidt. Især ikke i den svære diskussion om konsekvenserne af røg, sprut, hash og narkotika.

At forbud ikke er vejen frem har b.dk helt ret i. Snarere er fremtiden at forske i bedre alternativer til de stoffer som folk godt kan lide at tage lige nu. Jeg ser ingen grund til a tro på, at lige netop de stoffer vi har adgang til lige nu skulle være optimale ifht. deres tilsigtet effekt/utilsigtet effekt forhold. Det forhold bør man aktivt forsøge at maksimere gennem forskning. En nylig forbedring indenfor dette er e-cigaretter, som er meget mindre skadelige end normale cigaretter, men stadig føles som at ryge, og tillader en nikotin-indtagelse som mange ønsker.

Jeg håber også at b.dk vil tage sig sammen og undersøge tingene bedre end de har gjort indtil videre. Et kursus i kritisk tænkning og logik ville også være en god ide for dem.

Tags: