Strengere straffe

Brite dømt til døden for narkosmugling (TV2)

Man hører ofte politikere kræve strengere straffe for narkokriminalitet (og alt muligt andet, for den sags skyld). Spørgsmålet er jo så om det ville virke, dvs. mindske tilgængeligheden af narkotika, eller øge prisen, eller få færre til at blive narkomaner. Der er en række måder at finde ud af det på. Bedst ville selvfølgelig være at lave en masse forsøg, hvor landsdele bliver sat til at straffe tingene forskelligt. Der ville stadig være lighed for loven, bare ikke på tværs af landsdele. I Danmark ville det nok blive nødt til at være indenfor kommunerne (regionerne er for store og giver for få data points). I USA kunne man derimod godt teste det blandt de forskellige steder. Som så ofte i socialvidenskab, så er det svært at lave den slags kontrollerede eller semi-kontrollerede eksperimenter. Men der er stadig håb. Man kan se på 'naturlig' variation i love på tværs af landene, eller indenfor et land over tid. Sådanne komparative undersøgelser ville kunne vise om hårdere straffe virker efter hensigten.

Artiklen ovenfor handler om Indonesion, et land med ca. så hårde individuelle straffe som man kan få, nemlig dødsstraf eller fængsel på livstid. Eller, det vil sige, hvis man ser bort fra torturstraffe. Således skulle man jo så forvente at de har færre narkotikaproblemer i Indonesion, alt andet lige end, end i lande med mindre hårde straffe. Det ser nu ikke ud til at virke, hvilket vel ikke kan overraske nogen som har fulgt situationen i USA gennem tiden, eller læst Quite Revolution rapporten.

For at bruge et ofte brugt eksempel fra USA: Prisen og renheden på kokain over tid (kilde).

Optrapningen af stofkrigen i USA ser ikke ud til at have forbedret situationen, måske endda forværret den. Faktisk, så har smuglerne en interesse i at forøge renheden. Det er jo bare smart, så fylder stoffet mindre, og det formindsker chancen for at blive opdaget, eller tillader en større indtjening per smugling. Smuglernes indbyrdes konkurrence betyder også at prisen falder over tid, mens at smuglerne bliver stadig bedre til at smugle stoffet forbi grænserne. Havde man et kontrolleret marked, så kunne man holde renheden konstant, og i princippet også styre prisen. Dog jo dyrere man gør det at sælge lovligt, jo større incitament for at sælge det ulovligt.

Nuvel kunne man påstå, at grafen ovenfor ville have set meget værre ud hvis vi havde legaliseret stoffet i stedet, eller haft mindre hårde straffe. En sådan ad hoc påstand ville man kunne tilbagevise ved at sammenligne forskellige landes love, renheden af udvalgte stoffer og prisen. Jeg er ikke bekendt med noget evidens som støtter ad hoc hypotesen. Dataene i Quite Revolution rapporten er i direkte modstrid. Det giver færre problemer at reducere straffene, ikke flere.