Mental doping

Sammen med forbudet mod euforiserende stoffer, så er der også et forbud mod alle muligt andre stoffer, herunder doping, eller rettere, fysisk doping. Hvorfor ligge vægt på <fysisk>? Fordi at der også er stoffer som kan forøge ens mentale evner, og som sådan måske kunne kaldes for <mental doping>. Jeg er dog ikke så stor fan af ordet <doping> som har negative konnotationer mht. snyd. Man kunne i stedet benytte termet <kognitiv forøgelse>, som svarer til det engelske term <cognitive enhancement>. Disse stoffer kaldes også for andre ting på engelsk, herunder: <nootropic> og <smart drugs>. Ligeledes kan man så kalde stoffer med positiv effekt på folks fysiske evner for <fysisk forøgende>. For nemheden og klarhedens skyld, så bliver jeg dog ved hhv. <fysisk doping> og <mental doping>, dog uden konnotationer om snyd.

De er interessante at omtale fordi at grundene til at forklaringer om hvorfor, at de skal være forbudt er mistænkeligt ens med dem mod at forbyde euforiserende stoffer og fysisk doping. De er farlige, og derfor skal de være forbudte, er en typisk forklaring. Ideen ser igen ud til at være, at man kan begrænse folks forbrug af denne gruppe stoffer ved at ulovliggøre dem. Samtidig med at man mener, at det er statens rolle at bestemme over om personerne må tage risikoen. Dvs. at der er tale om staten som en slags faderfigur som holder øje med sine børn. Denne ide kaldes <paternalisme> ('faderlighed'; for en mere dybdegående diskussion, se SEP).

Som det også er tilfældet med de euforiserende stoffer og fysisk doping, så er forbudet ikke konsistent. Nogle euforiserende stoffer er lovlige, andre ulovlige, og lovligheden ser ikke ud til at have meget at gøre med stoffernes farlighed. Tænk bare på cannabis' ulovlighed og alkohols lovlighed. Mht. fysisk doping, så er det noget svært at trække en grænse mellem stoffer som blot får en til at yde optimalt men indenfor 'naturens grænser', i kontrast til dem som giver en 'unaturlige ekstraevner'. Vitaminmangel må fx antages at være relativt normalt blandt vores forfædre, følger det så, at den naturlige situation er vitaminmangel, og at vitaminpiller eller bare varieret kost dermed er 'unaturligt'?

Man ser præcis det samme problem mht. mental doping. Lige nu er koffein, nikotin, guarana, og en hel del andre mindre kendte stoffer, men ritalin (det aktive stof i ADHD-medicin), modafinil, osv. er receptpligtige. Det giver ikke meget mening. Nogle forskere har også meldt ud at det er på tide med mere fornuftig politik på området. Særligt interessant synes jeg er artiklen Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy (pdf).